D.U.K ES parama

Taip, dažniausiai viena įmonė vienu metu gali teikti paraiškas ir gauti paramą pagal kelias ES paramos priemones. Retais atvejais pagal tą pačią programą paramos galima kreiptis tik pabaigus įgyvendinti vieną projektą (galite tai pasitikrinti finansavimo sąlygų apraše).
Niekas 100 proc. negali garantuoti, kad parama Jums bus skirta. Viskas priklauso nuo pateikiamų paraiškų skaičiaus, projekto naudos ir kokybės rodiklių.
Renkantis konsultantą, svarbu atkreipti dėmesį į turimą patirtį – ilgametė patirtis eliminuoja galimų klaidų, daromų dėl patirties stokos, riziką. Taip pat paklauskite, kiek projektų, kokioms įmonėms buvo rengta pagal konkrečią Jus dominančią priemonę, ar projektai buvo sėkmingi, su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant projektus ir pan.
Kiekvienas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti turi savo paramos teikimo taisykles (finansavimo sąlygų aprašas), kuriose yra pateikiami visi reikalavimai pareiškėjui (įmonei, kuri kreipiasi paramos). Jeigu neturite laiko gilintis, paklauskite savo sritį išmanančių konsultantų, ar tikrai galite gauti paramą (ES PRO Jūsų, kaip pareiškėjo, tinkamumą gauti paramą įvertins nemokamai).
Šis klausimas yra labai aktualus daugeliui mūsų klientų, tačiau tikriausiai nuvilsime, kadangi ES paramos taisyklės nesuteikia galimybės šiomis lėšomis įsigyti nekilnojamąjį turtą. ES parama verslui gali būti skirta tik naujo nekilnojamo turto statybai, seno NT rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, kai tokios išlaidos būna numatomos konkrečios priemonės finansavimo sąlygų apraše. Kiekvienu atveju sąlygos priklauso nuo konkrečios priemonės ir būna nurodytos konkretaus kvietimo finansavimo sąlygų apraše. Tokių priemonių, kur galima naujo statinio statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas nėra daug. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad esant statybų, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto finansavimo galimybėms yra tam tikrų reikalavimų dėl sklypo nuosavybės, statinių paskirties, turto naudojimo teisių suvaržymo aspektų, poveikio aplinkai ir pan. Būtina žinoti, kad siekiant gauti ES paramą verslui dėl NT (statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui), reikės pateikti ir statybos projektą ar jo dalis (kai kada užtenka projektinio pasiūlymo paraiškų teikimo metu). Visa tai aptariame ir tikslinamės projekto rengimo metu (dažniau netgi iki sutarties pasirašymo). Akcentuotina, projektai ES paramai gauti turi atitikti būtent tą veiklą ir išlaidas, kurios yra tinkamos finansuoti pagal konkretaus kvietimo finansavimo sąlygų (taisyklių) aprašą. Pavyzdžiui, jeigu pildote paraišką specializuotų gamybos įrenginių įsigijimui, tačiau tinkamai įrangos eksploatacijai jums reikalinga pastatyti pastogę, tinkamos išlaidos bus tik įrangos įsigijimui. Šiame projekte pastogės statybai numatytos išlaidos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti, todėl investicijos į statybą turės būti iš nuosavų įmonės lėšų. Projektų, susijusių su NT statyba, rekonstrukcija ir kapitaliniu remontu, įgyvendinimas labai dažnai siejamas su parama verslui kaime, įskaitant ir žemės ūkiui. Tačiau ir šiuo atveju nekilnojamojo turto įsigijimo finansavimas ES lėšomis taip pat nėra galimas.
Ne, paramos lėšomis finansuojamos tik naujos, nenaudotos įrangos įsigijimas.
Taip, įranga gali būti pagaminta ir Kinijoje, svarbu, kad atitiktų ES darbo saugos reikalavimus.
Projekto ES paramos gavimui rengimas gali užtrukti apie mėnesį. Jeigu projekte yra numatomos statybos, kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbai, kartu su paraiška gali būti reikalaujama pateikti ir techninį projektą, kurio perengimas užtrunka apie 3-5 mėnesius.
Lietuvoje labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) terminą atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąvoka, todėl siekiant gauti ES paramą, dažniausiai reikalaujama, kad pareiškėjas būtų MVĮ. Tam, kad įmonė atitiktų visus SVV reikalavimus yra svarbu prieš teikiant paraišką įsiverinti įmonės dydį. Daugiau infromacijos