Kaip žinoti, ar galiu gauti paramą?

Atskirų ES paramos programų paraiškų teikimo laikas (ir terminai) yra skirtingas. Todėl, visų pirma, turėtumėte pasidomėti, kokios paramos programos ir ES projektai yra (bus) finansuojami jums aktualiu metu.

Gali būti, kad jūsų įmonei aktualaus kvietimo terminas jau pasibaigęs arba dar nepaskelbtas, todėl negalėsite pretenduoti būtent į šį finansavimą, tačiau yra nemažai programų, kurių tikslai ir įgyvendinimo reikalavimai labai panašūs. Tikėtina, kad Jūsų poreikius atitiks ne viena, o net keletas ES paramos programų (arba kitaip, priemonių).

ES PRO specialistai, visų pirma, įvertina klientų poreikius ir tik tuomet informuoja apie juos atitinkančias ES programas. Todėl galite drąsiai kreiptis į mus, net jeigu dar tiksliai nežinote, į kurios priemonės finansavimą norėtumėte pretenduoti.

Kiekvienas kvietimas teikti paraiškas ES finansavimui gauti turi atskiras paramos teikimo taisykles – finansavimo sąlygų aprašą. Jame ir apibrėžiama, kokiomis sąlygomis gali būti skiriama parama verslui, būtent pagal konkrečią priemonę:

  • kokios investicijos ir kokia veiklos sritis yra tinkamos finansuoti;
  • kas yra tinkamas pareiškėjas;
  • su kokiais tikslais ir siektinais rezultatais turi būti susijęs verslo finansavimas;
  • kita aktuali informacija.

Projektų rengimas ES paramai gauti privalo būti paremtas visomis finansavimo sąlygų apraše įvardintomis sąlygomis, aplinkybėmis ir reikalavimais, kitaip projektas bus pripažintas netinkamu finansuoti. Na, o kad tinkamai parengtam investiciniam projektui skirtas finansavimas būtų ir sėkmingai išmokėtas – rekomenduotina dar rengiant projekto paraišką atsižvelgti ir į projekto įgyvendinimui keliamus reikalavimus.

ES PRO komanda yra pasiruošusi sutaupyti Jūsų brangų laiką ir profesionaliai įvertinti Jūsų, kaip pareiškėjo, tinkamumą gauti paramą, visiškai nemokamai!