ivaizdine-nuotrauka

Padedame įmonėms

Kuriančioms ar diegiančioms inovacijas, pritraukti ES investicijas, projektų nuo 400.000 EUR vertės, įgyvendinimui.
Mūsų
Istorija
ivaizdine-nuotrauka
ES PRO
Milijonas priežasčių sėkmei

ES PRO | UAB “Projektų konsultacijos ir tyrimai” – Europos Sąjungos (ES) paramos konsultacijų įmonė, įsteigta 2007 m. Įmonės ekspertų branduolys ES paramos srityje dirba nuo 2004 m.
Padedame įmonėms, kuriančioms ar diegiančioms inovacijas, pritraukti ES investicijas, projektų, nuo 400.000,00 EUR vertės, įgyvendinimui.

Kodėl rinktis
ES PRO?
ivaizdine-nuotrauka

ES parama, projektų rengimas

0%
Jei iš viso šalyje buvo pateikta 250 projektų, tai iš jų finansuota buvo vos 50 projektų Iš jų 20 projektų parengė ES PRO, o šie visi – gavo finansavimą. Kitaip tariant, me dirbame arba pilna koja, arba penkta pavara, arba 100 %.
0+
tiek patyrusių ir kompetetingų specialistų užtikrina Jūsų projekto sėkmę.
0+
tiek milijonų eurų jau gavome savo klientams iš ES.
0%
tiek visų Lietuvos finansuotų projektų - ES PRO projektai.
Mūsų teikiamos
Paslaugos
Projektų
Rengimas

Investicinių projektų rengimas ir monitoringas vertinimo metu: tinkamumo gauti ES paramą įvertinimas, konsultacijos planuojant investicijas ir įsipareigojimus, paraiškos dokumentacijos rengimas bei pateikimas.

Projekto paraiškos vertinimo monitoringas, komunikacija su vertintojais, konsultacijos ir atsakymų rengimas į užklausimus, projekto paraiškos korekcijos ir galutinių veiksmų suderinimas iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos.

Projektų
Administravimas

Investicinių projektų administravimas ir profesionalios konsultacijos nuo finansavimo sutarties pasirašymo iki galutinio ES paramos išmokėjimo: finansavimo sutarties derinimas, pirminių finansavimo dokumentų rengimas, svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų bei reikalavimų aptarimas ir suderinimas, konsultacijos įvairiais nenumatytais klausimais (keitimai ir pan.), mokėjimo prašymų rengimas ir vertinimo monitoringas, pirkimų vykdymo priežiūra ir konsultacijos, įsipareigojimų ir rodiklių stebėsena bei monitoringas, tarpininkavimas tarp prižiūrinčios institucijos ir projekto įgyvendintojo.

Poprojektinė
Priežiūra

Konsultacijos ir monitoringas projekto kontrolės laikotarpiu (3-5 m. po projekto pabaigos):
• rodiklių ir įsipareigojimų vykdymo stebėsena ir monotoringas;
• konsultacijos esant pasikeitimams;
• ataskaitų rengimas ir teikimas;
• konsultacijos esant užklausimams;
• atsakymų rengimas;
• komunikacija su prižiūrinčia institucija;
• keitimo ir paaiškinamųjų raštų rengimas.

Kviečiame pildyti
Paraiškas
ivaizdine-nuotrauka
ivaizdine-nuotrauka
Parama užsienio kapitalo įmonių darbuotojų mokymams.
Kvietimas galioja iki 2020-03-28
ES paramos priemonė: MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS. Parama: Iki 250.000 EUR. Dengiama iki 70 % tinkamų išlaidų. Tinkamos išlaidos: darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio
Laikas skirtas pateikti paraiškai yra pasibaigęs
Parama naujų produktų kūrimui/tobulinimui
Kvietimas galioja iki 2017-09-29
Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai Jau galima kreiptis paramos naujų produktų/paslaugų kūrimui pagal priemonę "Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai." Paraiškas galima teikti iki 2017 m. rugsėjo 29 d. DĖMESIO! 2016 m. ES PRO padėjo 10-iai projektų gauti ES paramą inovacijų kūrimui (visi antrajam etapui pateikti ES PRO projektai gavo finansavimą).
Laikas skirtas pateikti paraiškai yra pasibaigęs
Parama kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje
Kvietimas galioja iki 2017-02-21
Parama: Iki 350.000 EUR. Dengiama iki 70 % tinkamų išlaidų. Tinkamos išlaidos: Mokytojų ir besimokančių asmenų darbo užmokestis; Tinkami pareiškėjai: Įmonės, veikiančios ne traumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės pajamos yra ne mažesnės nei 50 000 EUR.
Laikas skirtas pateikti paraiškai yra pasibaigęs
Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui pramonės įmonėse
Kvietimas galioja iki 2033-02-20
ES paramos priemonė "Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" Parama: Iki 500.000 EUR. Dengiama iki 80 % tinkamų išlaidų. Tinkamos išlaidos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės.
Laikas skirtas pateikti paraiškai yra pasibaigęs
Parama darbuotojų mokymams
Kvietimas galioja iki 2023-02-04
ES paramos priemonė "Inomokymai" Parama: Iki 100.000 EUR. Dengiama iki 70 % tinkamų išlaidų. Tinkamos išlaidos: Įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas. Tinkami pareiškėjai: įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, kurių metinė apyvarta ne mažesnė nei 145 000,00 EUR.
Laikas skirtas pateikti paraiškai yra pasibaigęs
Parama dalyvavimui tarptautinėse parodose
Kvietimas galioja iki 2016-08-02
ES paramos priemonė "Naujos galimybės" Parama: Iki 45.000 EUR. Dengiama iki 50 % tinkamų išlaidų. Tinkamos išlaidos: stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje. Tinkami pareiškėjai: Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kurių vidutinė metinė apyvarta sudaro ne mažiau kaip 145.000,00 EUR.
Laikas skirtas pateikti paraiškai yra pasibaigęs
ivaizdine-nuotrauka
ivaizdine-nuotrauka
Klientų
Rekomendacijos
AB "Lietkabelis" generalinis direktorius
Sigitas Gailiūnas
pasiekti rezultatai pranoko mūsų lūkesčius

Pasirinkome UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ dėl jų orientacijos į rezultatą – suteikti kokybiškas konsultacijas ir užtikrinti, kad mūsų įmonė gautų ES paramą. Jų paslaugų kaina nebuvo žema, tačiau jų kompetencija ir pasiekti rezultatai pranoko mūsų lūkesčius. Bendradarbiaujame su šia kompanija ir toliau rengdami ir įgyvendindami ES remiamus projektus, žiūrime į ją kaip į strateginį mūsų įmonės partnerį.

AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius
Nerijus Vilūnas
profesionaliai atstovavo mūsų interesus

UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ parengė paraišką ES paramai gauti mūsų įmonei per rekordiškai trumpą laiką – vos vieną darbo dieną. Projekto vertinimo metu jie profesionaliai atstovavo mūsų interesus tol, kol sėkmingai mums buvo skirta ES parama. Pasitikime jų kompetencija ir sėkmingai bendradarbiaujame įgyvendindami projektą. Rekomenduojame šią kompaniją kaip atsakingus, į klientui rūpimus rezultatus orientuotus, ES paramos konsultantus.

AB Mašinų gamykla „Astra“ generalinis direktorius
Semion Bondarev
mokėk tik už teigiamą rezultatą

Su „UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ sėkmingai bendradarbiaujame jau kelerius metus. Mums patinka tai, kad jie dirba „mokėk tik už teigiamą rezultatą principu“. Su jų pagalba gavome paramą projektui, kuriam iki tol parama nebuvo skirta. Po to parengėme dar vieną sėkmingą projektą. Abu projektus sėkmingai baigiame įgyvendinti įsisavindami visą skirtą paramą ir su jų pagalba rengiame naujus projektus, orientuotus į mūsų įmonės augimą ir plėtrą.

UAB „Baltijos kelionių agentūra“ direktorius
Raimondas Ušeckas
kompetencijos ir patirties dėka gavome ES paramą

Nuo pat mūsų įmonės veiklos pradžios siekiame pirmauti rinkoje ir dėl to dirbame tik su patikimais partneriais. UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ paslaugas pasirinkome todėl, kad ši įmonė nuo pat pradžių įtikinamai parodė savo kompetenciją, pasitikėjimą ir orientaciją į mums rūpimą rezultatą. Jų kompetencijos ir patirties dėka gavome ES paramą mūsų plėtros projektui ir sėkmingai toliau bendradarbiaujame jį įgyvendindami. Rekomenduoju UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ kaip patikimą partnerį ES paramai gauti.

UAB „Dovaina“ direktorius
Petras Vėlyvis
įsitikinome, kad tai profesionalūs konsultantai

Su UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ mūsų įmonė parengė jau keletą projektų ES paramai gauti, kuriems sėkmingai skirtas finansavimas. Įsitikinome, kad tai profesionalūs konsultantai, kurie aktyviai ieško ir padeda realizuoti galimybes, kuriančias mūsų įmonei pridėtinę vertę. Rekomenduoju šią įmonę savo verslo partneriams ir kolegoms.

UAB „NEO GROUP“ produkto vystymo vadovė
Irena Vitkauskienė
projektas buvo greitai ir sėkmingai įvertintas

Pasitelkėme UAB “Projektų konsultacijos ir tyrimai” pagalbą sudėtingam, daug specifinės kompetencijos reikalaujančiam, projektui parengti ir nesuklydome – projektas buvo greitai ir sėkmingai įvertintas, jo įgyvendinimui buvo skirta ES parama. Rekomenduojame šią kompaniją kaip patikimą ir profesionalią konsultantų komandą, su kuria paprasta ir lengva pasiekti norimą rezultatą.

UAB „Taneta“ generalinis direktorius
Vytautas Jonas Tankevičius
projektas paramai gauti buvo parengtas laiku ir kokybiškai

Į Europos Sąjungos paramą iš pradžių žiūrėjau skeptiškai – visada viską darėme savo jėgomis be niekieno pagalbos. Vis dėlto UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ pasiūlymas sudomino ir paskatino pasinaudoti ES paramos teikiamomis galimybėmis, kad padidinti mūsų įmonės eksportą. Pasirinkau šios kompanijos paslaugas, nes man patiko dėmesys, kurį ji parodė mūsų įmonės poreikiams. Projektas paramai gauti buvo parengtas laiku ir kokybiškai, o svarbiausia – atsižvelgiant į mūsų pageidavimus.

BNI – didžiausia verslo rekomendacijų organizacija pasaulyje.
ES PRO – BNI narė nuo pačios pirmos dienos, kai tik ši organizacija pradėjo veiklą Lietuvoje (2014 m.). Vien per pirmus metus BNI nariai mus rekomendavo daugiau nei 100 kartų.
Atsidėkodami kviečiame susipažinti su tais mūsų partneriais, už kuriuos laiduojame savo reputacija. Galbūt ir Jūsų verslui pravers jų kompetencija?
BNI dėka sukūrėme stiprų įvairių verslo sričių partnerių tinklą, kuriuos galime rekomenduoti ir Jums.
Tuo pačiu kuriame ir kompleksines paslaugas, taip suteikdami Jums dar didesnę pridėtinę vertę. Tačiau pokalbis visada malonesnis, negu raidės, todėl kai baigsite skaityti, pasukite. Dabar?
Kartu pakviesime atvykti ir į BNI verslo pusryčius, kur mažiausiai kuo praturtėsite, tai daugiau kaip 50 naujų kontaktų. Atrinktų ir patikimų.

ivaizdine-nuotrauka