ES parama Horizon Europe

Programa “Europos horizontas” yra ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa 2021- 2027 m.

Programos biudžetas – 95,5 mlrd. Eur

Pagrindinė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa:

  • Kovoja su klimato kaita;
  • Padeda pasiekti JT darnaus vystymosi tikslų;
  • Didina ES konkurencingumą ir skatina augimą;
  • Palengvina bendradarbiavimą ir sustiprina mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį formuojant, remiant ir įgyvendinant ES politiką, kartu sprendžiant pasaulinius uždavinius;
  • Padeda kurti puikią žinių bazę ir technologijas ir gerinti jų sklaidą;
  • Kuria darbo vietas, visapusiškai įtraukia ES specialistų rezervą, skatina ekonomikos augimą, remia pramonės konkurencingumą ir optimizuoja investicijų poveikį sustiprintoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje

 

Jeigu turite ambicingą idėją, kurios įgyvendinimas reikalauja naujų mokslinių žinių ir resursų tyrimams, Europos horizontas gali būti puiki programa šios idėjos įgyvendinimui, o mes galime padėti teikti paraišką ir administruoti projektą įgyvendinimo metu.