Mūsų teikiamos Paslaugos

Projektų
Rengimas

Investicinių projektų rengimas ir monitoringas vertinimo metu: tinkamumo gauti ES paramą įvertinimas, konsultacijos planuojant investicijas ir įsipareigojimus, paraiškos dokumentacijos rengimas bei pateikimas.

Projekto paraiškos vertinimo monitoringas, komunikacija su vertintojais, konsultacijos ir atsakymų rengimas į užklausimus, projekto paraiškos korekcijos ir galutinių veiksmų suderinimas iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos.

Projektų
Administravimas

Investicinių projektų administravimas ir profesionalios konsultacijos nuo finansavimo sutarties pasirašymo iki galutinio ES paramos išmokėjimo: finansavimo sutarties derinimas, pirminių finansavimo dokumentų rengimas, svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų bei reikalavimų aptarimas ir suderinimas, konsultacijos įvairiais nenumatytais klausimais (keitimai ir pan.), mokėjimo prašymų rengimas ir vertinimo monitoringas, pirkimų vykdymo priežiūra ir konsultacijos, įsipareigojimų ir rodiklių stebėsena bei monitoringas, tarpininkavimas tarp prižiūrinčios institucijos ir projekto įgyvendintojo.

Poprojektinė
Priežiūra

Konsultacijos ir monitoringas projekto kontrolės laikotarpiu (3-5 m. po projekto pabaigos):
• rodiklių ir įsipareigojimų vykdymo stebėsena ir monotoringas;
• konsultacijos esant pasikeitimams;
• ataskaitų rengimas ir teikimas;
• konsultacijos esant užklausimams;
• atsakymų rengimas;
• komunikacija su prižiūrinčia institucija;
• keitimo ir paaiškinamųjų raštų rengimas.

Investiciniai
Projektai

Investicinis projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus

Turite
Klausimų?

    yes Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų "Privatumo Politikoje" aprašytomis taisyklėmis.