Projektų Administravimas

ES parama verslui yra vienas iš visų populiaresnių verslo finansavimo šaltinių. Tačiau vien tik pateikti sėkmingą, visus reikalavimus atitinkančią, paraišką neužtenka. Kad konkrečiam projektui (pagal pateiktą paraišką) skirtas finansavimas būtų išties išmokėtas, įmonė turi prisiimti atsakomybę – projektą įgyvendinti laikantis sutartyje numatytų terminų, sąlygų bei įsipareigoti pasiekti suplanuotus rezultatus.

Tam, kad projektui skirtos ES lėšos būtų sėkmingai išmokėtos, svarbus ne tik kokybiškas projektų rengimas ES paramai gauti. Tam būtinas ir paties projekto teisingas ir tinkamas įgyvendinimas. Siekiant sėkmingai, teisingai ir tinkamai įgyvendinti projektus, svarbu tinkamai įsivertinti ir atsižvelgti į tokius aspektus, kaip:

 • maksimali projekto įgyvendinimo trukmė;
 • įgyvendinamų investicijų apimtis;
 • sutartyje, finansavimo sąlygų apraše bei kituose teisės aktuose numatytos sąlygos bei terminai.

Tinkamas ES lėšomis finansuojamų projektų administravimas yra vienas iš svarbiausių sklandaus projekto įgyvendinimo veiksnių, kuris užtikrina sėkmingą skirtų ES paramos lėšų išmokėjimą.

Esame sukaupę daugiametę patirtį administruojant įvairaus dydžio ir pobūdžio projektus. Dar rengiant projektus ES paramai gauti, savo klientams rekomenduojame atsižvelgti į tam tikrus svarbius reikalavimus, kad projektų įgyvendinimas būtų sklandesnis ir paprastesnis.

Įprastai ES PRO specialistų komandai patikėtas ES lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo administravimas apima šiuos pagrindinius etapus:

 1. Projekto įgyvendinimo plano sudarymas, įgyvendinimo metu ir po jo klientui tenkančių įsipareigojimų įvertinimas bei aptarimas.
 2. Konsultacijos dėl projekto biudžeto valdymo bei pirkimų procedūrų projekto įgyvendinimo metu, reikalingų dokumentų rengimas:
 • prekių, paslaugų (viešieji) pirkimai;
 • biudžeto plano – fakto kontrolė;
 • mokėjimo prašymai (tarpiniai, galutinis);
 • finansinės/ projekto administravimo ataskaitos (tarpinės, galutinė);
 • kiti reikalingi dokumentai.
 1. Projekto įgyvendinimo monitoringas (bendradarbiavimas bei kontaktavimas su klientu ir projektą prižiūrinčia institucija).
 2. Nukrypimų nuo projekto įgyvendinimo plano ir/ar kitų probleminių situacijų identifikavimas, galimų sprendimo būdų pateikimas. Atliekame visas reikalingas korekcijas, lėšų perskirstymą (jeigu tai reikalinga), nepažeidžiant sąlygų bei procedūrų.
 3. Projekto administravimo priežiūra ir kokybės kontrolė. Projekto įgyvendinimas laikomas sklandžiu, kai visos projekte numatytos veiklos ir investicijos užbaigiamos, o skirta ES parama sėkmingai pasiekia įmonę.

Vienas iš esminių ES PRO komandos tikslų – kad projektai būtų įgyvendinti sėkmingai, o patirtos išlaidos maksimalia apimtimi pripažintos tinkamomis finansuoti.

Viso administravimo proceso metu užtikriname, kad ES lėšomis finansuojami projektai būtų įgyvendinami laikantis Europos Komisijos bei atitinkamų Europos sąjungos fondų reglamento, projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, kitų teisės aktų bei sutartyse įtvirtintų reikalavimų.