Projektų Rengimas

Projektų rengimas ES paramai gauti

Gyvename jau trečiuoju ES struktūrinės paramos galimybių laikotarpiu, apimančiu 2021-2027 m. Daugiau nei dešimtmetį besispecializuodami šioje srityje iki šiol augome mes, o kartu su mūsų pagalba augo ir mūsų klientai. Esame dėkingi visiems, su kuriais rengėme ir įgyvendinome projektus per 2007-2013 ir 2014-2020 metų finansavimo laikotarpius. O kas toliau?

Nesustojame ir toliau konsultuojame, rengiame ir administruojame projektus tam, kad jums būtų lengviau. Kodėl? ES PRO komandos sukaupta patirtis padėjo mūsų klientams pritraukti negrąžintinas subsidijas (paramą). Parengėme ne vieną šimtą finansavimą gavusių projektų, kurie verslams suteikė kitokias galimybes: susikurti nuo nulio ar augti, kurti naujas paslaugas, produktus ar modernizuoti, skaitmeninti, automatizuoti esamus procesus, plėsti darbuotojų kompetencijas ar suteikti naujų. Kiekvienas projektas, kurį imamės rengti kartu su jumis, tampa ir „mūsų“. Mes „sergame“ už jį atiduodami savo žinias, patirtis ir laiką, atitinkamai sumažindami jums naštą gilintis į idėjos „įforminimą“, bendravimą su agentūromis ir kitas subtilybes.

Kokios srities projektus rengiame?

ES paramą padėjome pritraukti įvairių sričių įmonėms. Jūs esate savo srities ekspertai ir tik bendradarbiaudami kartu bet kokią idėją – specifinę, unikalią, inovatyvią, sėkmingai galime paversti ES finansuotinu projektu.

Mūsų prioritetas – didesnės vertės (nuo 400 tūkst. Eur) projektai! Turime patirties su medicinos, IT, statybos, inžinerijos, medienos produktų gamybos, žemės ūkio, žvejybos produktų perdirbimo ir kitose srityse veikiančiomis įmonėmis.

Kaip vyksta projektų rašymas ES paramai gauti?

ES projekto rengimas – tai idėjos „formalizavimas“. Jūsų įmonei reikia daugiau žinių apie ES paramos galimybes, terminus, planuojamus kvietimus, kad tinkamai pasiruoštumėte? Kas jūsų laukia susisiekus su mumis? Visų pirma – konstruktyvus pokalbis su mūsų specialistu. Tuomet jau galime spręsti, kokios yra galimybės jūsų idėjai ir konkrečiai įmonei gauti paramą.

Išgryninus projekto idėją, įvertinus pirminius įmonės kaip pareiškėjos tinkamumo aspektus, pradedamas projektų rengimas ES paramai gauti. Džiaugiamės, jeigu iki paraiškų teikimo termino turime bent 1-2 mėn. Ar galima ir greičiau? Žinoma, tačiau tai labai daug priklauso nuo kliento įsitraukimo, pačios priemonės sudėtingumo, kuriai rengiamas projektas, ir, žinoma, mūsų užimtumo.

Projektų rengimo pagrindiniai etapai:

  1. Informacijos surinkimas. Susitikimų, skambučių ir klausimynų pagalba renkama informacija ir dokumentai, kurie reikalingi paraiškos, verslo plano ir kitų būtinų dokumentų parengimui. Šiame etape formuojami tikslai ir uždaviniai. Atsižvelgiant į paramos teikimo reikalavimus, įvertinamas išlaidų tinkamumas bei pareiškėjo finansinės galimybės. Kadangi ES parama dengia tik dalį tinkamomis pripažįstamų išlaidų, įsivertinamas numatomas preliminarus biudžetas ir galimi finansavimo šaltiniai.
  2. Projekto paraiškos, verslo plano ir kitų privalomų dokumentų rengimas. Šiame etape parengiami, surenkami visi su ES parama susiję komplektuojantys dokumentai. Nuolat vyksta gautos informacijos tikslinimas.
  3. Projekto peržiūra, rodiklių derinimas. Parengiame dokumentus ir teikiame kliento peržiūrai, pasirašymui bei deriname pagrindinius rodiklius. Mūsų tikslas – kad paramos projektai būtų ne tik parašyti ir pateikti, bet ir kuo sėkmingiau įgyvendinti.
  4. Parengto projekto pateikimas Agentūrai ir projekto vertinimo atsakymų teikimas. Teikiame paraišką ir susijusius dokumentus Agentūrai iki priemonės kvietime numatyto termino. Po to, kai pateikus paraišką, ji užregistruojama, mes informuojame klientą apie sėkmingą pateikimą.

Tuomet vyksta paraiškos vertinimas. Jis dažniausiai trunka apie 2 mėn., bet gali trukti ir ilgiau. Šiame etape vykdome komunikaciją tarp kliento ir Agentūros, kartu su klientu atsakome į užduotus Agentūros klausimus. Rengiame ir teikiame papildomus ar patikslintus dokumentus, deriname ir vertiname iškylančius pakeitimų poreikius. Vertinimo procese siekiame ne tik, kad projektas ir jame numatytos investicijos būtų įvertintos kaip tinkamos ES daliniam finansavimui, bet ir apginti kliento interesus.

Kas svarbu rengiant ES projektus?

ES projektų rengimas paramai gauti vyksta pagal skirtingas priemones ir tos priemonės aprašai kinta prieš kiekvieną naują paraiškų teikimo kvietimą. Todėl mes nuolat gilinamės į sąlygas ir kriterijus tam, kad klientui suteiktume aktualią informaciją ir atsakytume į iškylančius klausimus. Kokybiškas susijusių dokumentų parengimas bei tinkamai užpildyta paraiška gali ženkliai prisidėti prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.

Visų pirma, projektas turi atitikti įmonės poreikius ir galimybes. Pranašumą turi tie projektai, kurie teikia didesnę naudą vietos ar šalies bendruomenei, ekonomikai socialiniu ar finansiniu aspektu. Mūsų turima patirtis leis jūsų verslui lengviau pasiekti ES investicijų pritraukimą bet kurioje srityje. Todėl visiškai nesvarbu, ar tai parama inovacijoms, modernizavimui, MTEP ar verslo plėtrai, o gal darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.

Šiame 2021-2027 m. laikotarpyje esame numatę vykdyti ES projektų rengimą šiose srityse:

  • parama inovacijoms (MTEP ir inovacijų diegimui),
  • parama gamybos modernizavimui (gamybos procesų automatizavimui ir skaitmeninių technologijų diegimui),
  • parama mokymams (darbuotojų įgūdžių ugdymui, kvalifikacijos kėlimui),
  • parama atsinaujinančių energijos išteklių diegimui,
  • parama žaliųjų inovacijų bei žiedinės ekonomikos skatinimui.

 

Susiekite su mumis ir mes padėsime jūsų verslui įsivertinti ES finansavimo galimybes bei parengti dokumentus finansavimui gauti. Taip pat padėsime paversti projektus realybe, administruodami juos projekto įgyvendinimo metu.