Poprojektinė Priežiūra

Konsultacijos ir monitoringas projekto kontrolės laikotarpiu (3-5 m. po projekto pabaigos):
• rodiklių ir įsipareigojimų vykdymo stebėsena ir monotoringas;
• konsultacijos esant pasikeitimams;
• ataskaitų rengimas ir teikimas;
• konsultacijos esant užklausimams;
• atsakymų rengimas;
• komunikacija su prižiūrinčia institucija;
• keitimo ir paaiškinamųjų raštų rengimas.