Viešinimas

 

UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai” įgyvendina projektą „Investicijos į paslaugų dizaino sprendinių kūrimą ir diegimą“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0095, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 49.987,20 €, skirtas finansavimas – 29.992,32 €).

Projekto tikslas – pakeisti paslaugos dizainą, t.y. sukurti priemonę, integruojančią konsultantų kompetencijas ir žinias bei konkrečius duomenis apie projekto rengimo ir/ar įgyvendinimo eigą ir reikalavimus.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas sukurs prielaidas sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje, prisidės prie konkurencinio pranašumo didinimo, įmonės žinomumo, išskirtinumo ir jos užsakovų skaičiaus augimo.

Jei projekto vykdytojo veikla susijusi tik su projektų, finansuojamų iš ESI fondų, veikla, tai ES investicijų ženklas projekto vykdytojo interneto svetainėje turi būti matomos vos atsidarius svetainės puslapį, t. y. kad vartotojui nereikėtų puslapiu slinkti žemyn.

Jei projekto vykdytojas vykdo ne tik ESI fondų, bet ir iš kitų šaltinių finansuojamas veiklas, tai ES investicijų ženklas naudotinas vidiniame interneto svetainės puslapyje, kur pateikiama ir kita su projektu susijusi būtina informacija. (pvz. svetainės skiltyje „ES projektai“ ar „Apie projektą“ ir pan.). Šiuo atveju pranešime apie projektą ES investicijų ženklas turi būti pranešimo viršuje, vos atidarius skiltį.