Ar įmonė laikytina MVĮ/SVV subjektu es paramos Lietuvoje kontekste?

Apie mažų ir vidutinių arba smulkaus verslo įtaką ekonomikai tyrimų ir apžvalgų yra daug. Lietuvoje į Europos sąjungos fondų paramos skirstymo programas įtraukta ir akcentuota pagalba MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms). Ir visgi taip iš pirmo žvilgsnio nesudėtingai skambantis apibūdinimas ne visada lengvai suvaldomas. Lietuvoje labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) terminą atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąvoka. Siekiant gauti ES paramą, dažniausiai reikalaujama, kad pareiškėjas būtų MVĮ. Šis statusas nustatomas (remiantis Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu) pildant SVV deklaraciją. Svarbu paminėti, kad SVV deklaracijoje užfiksuojami tik faktiniai pareiškėjo ir susijusių/partnerinių įmonių duomenys, o ryšiai lieka neatskleisti. Todėl mes patariame visada kartu su SVV deklaracija teikti ir laisvos formos raštą ir/arba schemą, kurioje identifikuojami susijusių/partnerinių įmonių ryšiai, tokiu būdu paaiškinant, kodėl viena ar kita įmonė (neįskaitant pareiškėjo), yra įvardinta SVV deklaracijoje.

Kokie faktiniai pareiškėjo (ir susijusių/partnerinių įmonių) duomenys fiksuojami SVV deklaracijoje?

Jeigu jūsų įmonė turi vieną ar kelis akcininkus (fizinius asmenis) ir tie asmenys kitų įmonių akcijų neturi, neužsiima kita ūkine veikla, o jūsų įmonė neturi kitų įmonių akcijų bei reikšmingų valdymui sutarčių su kitais ūkio subjektais ar kiti ūkio subjektai su jūsų įmone, tuomet viskas paprasta – ataskaitoje bus deklaruojami tik jūsų įmonės duomenys ir pagal tai nustatomas įmonės dydis (MVĮ statusas).

Tačiau, jeigu jūsų įmonę valdo kitos įmonės (ar akcininkai fiziniai asmenys, turintys reikšmingų ryšių su kitais verslo subjektais) arba jūsų įmonė turi kitų įmonių akcijų paketų, tuomet viskas tampa kiek sudėtingiau. Ryšiai tarp susijusių/partnerinių įmonių uždaromi (nevertinami, pildant SVV deklaraciją) tik tada, kai baigiama fiziniais asmenimis arba valdoma įmonės dalis yra itin maža (nesiekia 25%). Vertinant ryšius, taip pat būtina atsižvelgti ir į įmonės veiklos sektorius (rinkų bendrumą), šeimyninius ryšius.Skaičiuojant SVV (kitaip – MVĮ) statusą, vertinami trys kriterijai: jūsų įmonės ir susietų (partnerinių) įmonių darbuotojų skaičius, apskaičiuotas išreiškiant pilno etato ekvivalentais, apyvarta ir turtas; verta prisiminti, kad jūsų įmonės susijusi įmonė ir tos įmonės susijusios įmonės ar įmonės partnerės taip pat traukiamos į jūsų įmonės dydžio skaičiavimą. Tas pats galioja ir jūsų valdomoms įmonėms.

DĖMESIO: įmonės dydį itin svarbu įsivertinti dar prieš teikiant paraišką. Kitu atveju, išeikvosite daug energijos, laiko, o vertinimo metu Jūsų paraiška bus atmesta, jeigu bus nustatytas įmonės neatitikimas SVV reikalavimams.

Naudinga persiskaityti: MVĮ vadovas.