Kaip pasirinkti ES paramos konsultantą?

Priklausomai nuo ES paramos programos ir konkretaus projekto specifikos, projektų rengimas ES paramai gauti kiekvienu atveju pareikalauja nemažai specifinių žinių. Nepakanka vien tik profesionaliai parengti projektą ir užpildyti paraišką (kurie, žinoma, reikalauja atidumo ir profesionalumo). Siekiant, kad parama verslui arba konkrečiam investiciniam projektui būtų ne tik skirta, bet ir išmokėta, privalu įvertinti ir numatyti projekto įgyvendinimo reikalavimus ir galimas rizikas.

Rengiant projektus ES paramai gauti, būtina:

  • parengti prognozes,
  • numatyti priežiūros ir atrankos rodiklius,
  • parengti ir pateikti finansines ataskaitas,
  • surinkti ir užpildyti daugybę kitų dokumentų.

Kai kurie ES projektai, pavyzdžiui, susiję su parama verslui kaime ar žemės ūkiu, papildomai reikalauja ir verslo plano parengimo.

Be to, reikia nepamiršti, kad projekto paraiškai praėjus vertinimo etapą, projektą reikės ir  tinkamai įgyvendinti. Kad projektui skirta ES parama sėkmingai pasiektų verslą, neretai prisireikia ir profesionalaus projektų administravimo. Tinkamas projekto administravimas padeda jį įgyvendinti laiku ir tinkamai – laikantis visų sutarties sąlygų, terminų bei padeda išvengti įvairių sankcijų.

Todėl renkantis konsultantus, kuriems patikėsite projektų rengimą ES paramai gauti ir (ar) finansuojamų projektų įgyvendinimo administravimą, svarbu atkreipti dėmesį į:

  1. Sukauptą patirtį.
  2. Įgyvendintų projektų kiekį.
  3. Įgyvendintų projektų sritis.

Didelis pranašumas, jeigu konsultantai turi patirties tose ES programose, kuriose siekiate gauti finansavimą ir įgyvendinti investicinį projektą.

Vertinant potencialių partnerių (konsultantų) patirtį, svarbu atsižvelgti ne tik į laiką, bet ir į parengtų ir administruotų projektų kiekį. Juk konsultantas, kuris per 5 metus kuravo 3 ES investicijas gaunančius projektus, dažnu atveju turės mažesnę ir siauresnę patirtį, nei konsultantas, per 5 metus kuravęs ir parengęs 30 projektų. (Tik past. – Ar nevertėtų šioje vietoje papildomai oponuoti ir į tai, kiek parengtų ir kuruotų projektų sėkmingai įsisavino lėšas, pvz.: Taip pat svarbu, kiek jų parengtų projektų padėjo organizacijoms sėkmingai įsisavinti ES investicijas iš struktūrinių bei investicinių fondų. Nes man, kaip klientui, būtų svarbu ne kiekis, o sėkmė, gali būti, kad per 5 metus parengė tik 3 projektus, bet visi jie sėkmingai įsisavino lėšas, o galbūt kitas parengė 30 , bet įsisavino tik 1)

Ypatingai svarbu atidžiai rinktis partnerį konsultacijoms, jei ketinate įgyvendinti didesnį ES paramos lėšomis finansuojamą projektą (nuo 400 000 Eurų ir daugiau) – kadangi ir rizikos tokiuose projektuose ženkliai didesnės.

ES PRO portretas

  • Jei iš viso šalyje buvo pateikta 250 projektų, tai iš jų – vos 50 (arba 20 %) projektų finansuota.
  • Iš finansuotų projektų 20 parengė ES PRO, o šie visi gavo finansavimą.
  • 40 % visų Lietuvoje finansuotų projektų – ES PRO projektai.

Kitaip tariant, mes dirbame arba pilna koja, arba penkta pavara, arba 110 %!